Logotip


seccion Logotipo

 

El “logo” és la representació gràfica del nom d’una “marca”, creada amb un disseny especial que es reprodueix als anuncis, cartells, rètols, etc., amb caràcter informatiu, emblemàtic i artístic a la vegada.

 

Aquest s´acompanya també d´un “eslògan” que ens aporta la informació complementària sobre l’activitat de la “marca”.