Branding


seccion branding

 

Aquesta estratègia anomenada branding és el procés de construcció d’una “marca” denominativa “naming”, on es destaquen els conceptes relacionats amb un estil de vida concret, una forma de sentir, de viure i de pensar.

 

Les marques han d’establir i transmetre connexions econòmiques, emocionals i estètiques amb el client i van adreçades als desitjos i sentiments més profunds dels consumidors. El client necessita la “marca” i aquesta és l’ànima de l’empresa.